DOKUMENTY DO POBRANIA W POSTĘPOWANIU:

DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI

na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Łasaka 7 w Lęborku.

UWAGA: Podano linki do poszczególnych dokumentów. W celu pobrania należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Zapisz element docelowy jako ..."

 

        Firma "POMIAR Mariusz Grzenkowicz" powstała w 2009 r. jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Wszystkie usługi wykonuję osobiście, a w razie potrzeby współpracuję z różnymi branżystami. Posiadam uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.  Zlecenia realizuję  głównie na terenie województwa pomorskiego jak również w innych lokalizacjach.

 

Firma POMIAR świadczy usługi w zakresie sporządzania:

  • inwentaryzacji architektoniczno - budowlanych
  • świadectw charakterystyki energetycznej budynków
  • projektowanej charakterystyki energetycznej budynków
  • kontroli stanu technicznego budynków
  • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  • kosztorysów